Instituut_Ueber_uns_bearb
Alle Linien

Nordfriisk Instituut grundlægges

I 1961 og 1964 udkom for første gang årbogen ”Nordfriesisches Jahrbuch” i samarbejde med den tyskorienterede forening ”Nordfriesischer Verein”, som var et tydeligt tegn på at efterkrigstidens grænsekamp var blevet mindre. I denne periode fandt de politiske institutioner også ud af, at hvis man ville opretholde nordfrisisk kultur og sprog, var mindretallets indbyrdes samarbejde en uundværlig forudsætning. Den danske regering og delstaten Slesvig-Holsten tilbød derfor i fællesskab at financiere nordfrisernes aktiviteter. To lektorer i ”Nordfriesische Wörterbuchstelle” ved universitetet i Kiel tog chancen. Lingvisten Tams Jörgensen og historikeren Dr. Hans Christian Nickelsen kunne overbevise en skeptisk bestyrelse om at oprette en fysisk forskningsinstitution med udgangspunkt i foreningen. Forebilledet var det lang større Fryske Akademy i Vestfrisland. I Alkersum på Før blev den 30. august 1964 de nye statutter enstemmigt vedtaget. Den 31. august 1965 flyttede Nordfriisk Instituut ind i de nye lokaler i Osterstraße 63 i Bredsted. I kølvandet fulgte tre ansatte lektorer, en kontorassistent, mange frivillige medarbejdere og efterhånden også et eget forskningsbibliotek.

V. Tams Jörgensen (Sprachlektor und Institutsleiter 1965—1984)

Hans Christian Nickelsen (Lektor für Geschichte und Landeskunde 1965—1972)

Reimer Kay Holander (Lektor und Geschäftsführer 1965—1986)

Janny Holander (Sekretärin 1965—1986)

Reinhard Arfsten, Fering Wurdenbuk (1965)

Alexander Eckener / Lauritz Thamsen, Dat swarte peerd/Di suurte hängst (1967)

James Krüss, Wät laitje börne haal mäie (in sechs Dialekten) (1969)

Reimer Kay Holander / V. Tams Jörgensen, Nordfriesland/Nordfriislon 1:100.000 (zweisprachige Karte) (1970)

Nann Mungard, Ein Inselnordfriesisches Wörterbuch I (1974)

Wilhelm Jessen, Sylter Sagen (1976)

Alastair Walker / Ommo Wilts, Hiir Frasch – Liir Frasch (Sprachkurs mit Kassette) (1976)

Peter Sax, Werke zur Geschichte Nordfrieslands und Dithmarschens (sieben Bände, 1983-1989)

Studien und Materialien (ab 1967), Friisk Komeedibiblioteek (ab 1968), Schriften der IGB (ab 1984)

Jarling (nordfriesischer Kalender, ab 1977)

03_Nordfriisk_Instituut_Osterstrasse
Institutsbygningen i Osterstraße
04_Institutslektoren
Lektorer fra opbygningsfasen: Tams Jörgensen, Reimer Kay Holander og Hans Christian Nickelsen (fra venstre)