Instituut_Ueber_uns_bearb
Alle Linien

Udgivelser

Nordfriisk Instituut driver et eget forlag, i hvilket de fleste institutspublikationer udgives. Dertil hører skriftrækkerne „Nordfriesische Lebensläufe“ og „Studien und Materialien“. Med regelmæssige mellemrum udkommer tidsskrifterne „Nordfriesland“,„Der Maueranker“ samt årbogen „Nordfriesisches Jahrbuch“ og kalenderen „Jarling“.

Kontaktperson:

Marlene Kunz