åben

Udgivelser

Nordfriisk Instituut driver et eget forlag, i hvilket de fleste institutspublikationer udgives. Dertil hører skriftrækkerne Nordfriesische Lebensläufe og Studien und Materialien. Med regelmæssige mellemrum udkommer tidsskrifterne Nordfriesland, Der Maueranker samt årbogen Nordfriesisches Jahrbuch og kalenderen Jarling.

Kontaktperson

Marlene Kunz